Junior

En junior er i Mikkel Vibe spejdergruppe defineret som gående i 4. eller 5. klasse hvilket vil sige at vi er 10, 11 eller 12 år gamle. Vi er p.t. 7 juniorer. Modsat minierne må vi bruge økse og lave egne bål. Vi kan rigtig mange ting selv og må også være længere oppe end minerne når vi er på tur! I kalenderen er juniormøderne markeret som et lille orange ikon – og på juniormøderne kan du møde os!

Patruljen Midgård

Vi er 7 juniorer i patruljen Midgård – 4 piger og 3 drenge.

Patruljens normer

I patruljen Midgård har vi nogle punkter som vi forsøger at overholde, noget vi tror vil være godt for patruljen og dermed os alle. Disse punkter bliver også kaldt patruljens normer og de er:

  1. Jeg møder til tiden.
  2. Jeg driller ikke.
  3. Jeg er først færdig, når patruljen er færdig.

og så har vi aftalt at hvis man ikke overholder dem, skal man stille sig på et ben og sige kykliky foran alle dem der er tilstede!

Juniornes plan for efterår/vinter 2013-2014

Vi har sagt til vores leder at vi gerne vil tage en masse duelighedstegn for det er sejt! Dem vi har valgt vi helst vil, er kniv, kniv udvidet, bål, knob og økse – eller så meget vi nu kan nå af det. Og på vores bål vil vi lave snobrød som vi selv blander!

Kom ned og mød os i Mikkel Vibe om onsdagen, vi starter kl. 18:30 og er færdige kl. 20:00 eller så hurtigt som muligt derefter når vi har ryddet op!

Vores leder er Ville.

Der er lukket for kommentarer.